GIELEN NV. | RECYCLAGE | VERVOER | CONTAINERS 

Facebook YouTube E-mail
WENS JE EEN OFFERTE OP MAAT? KLIK HIER

Steenpuin

Het puin wordt opgehaald in open containers van 7 en 10m³.
Wij verdelen puin in verschillende categorieën zoals: metselwerkpuin, betonpuin, gewapend betonpuin, natuursteenpuin, teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt. Maar wij beiden ook de mogelijkheid om het puin te sorteren in verschillende stromen.

Indien het puin licht verontreinigd is met andere afvalstoffen hebben wij een installatie om het puin verder uit te sorteren. Zodat het rechtstreeks kan geleverd worden aan de puinrecyclage.
Het puin wordt gebruikt als secundaire grondstof voor aanleg van wegen, inritten, parkings enz.