GIELEN NV. | RECYCLAGE | VERVOER | CONTAINERS 

Facebook YouTube E-mail

Roofing of dakleer

Hoewel roofing een zeer specifiek bouwmateriaal is en gevaarlijke bestanddelen bevat, kan het gerecycleerd worden indien het materiaal 100% zuiver is. Het gerecycleerde materiaal wordt dan ingezet als secundaire grondstof in de wegenbouw.

Oude of vervuilde roofing wordt apart opgehaald en op een klasse 1 stortplaats gestort.

Gielen NV heeft de nodige expertise in huis om dit soort afval op de juiste wijze op te halen, te transporteren en correct te recycleren of te storten.

Home Roofing of dakleer