PMD-recyclage door Containerservice Gielen

Met behulp van rolcontainers of afzetcontainers, zorgt Containerservice Gielen voor de ophaling, het transport én de recyclage van uw PMD.

We beschikken over een machinepark dat uw PMD zorgvuldig verwerkt en zelfs klaarstoomt om te dienen als grondstof voor verdere productie.

EEN OPLOSSING
VOOR RECYCLAGE

RECYCLAGE OFFERTE OP MAAT

Menu