GEAUTOMATISEERDE AFVALVERWERKING

Met containerservice Gielen draagt u uw steentje bij aan het milieu. U hoeft enkel met onze hulp de juiste containers te kiezen en uw afval correct gescheiden in te zamelen in de juiste inzamelrecipiënt. De milieuvriendelijke afvalverwerking rust verder op onze schouders.

Na het ophalen en sorteren van uw afval kunnen wij het neutraliseren of verwerken voor levering aan een externe verwerkingsspecialist. Zo krijgt uw afval een tweede leven als grondstof of nieuw product. Het merendeel van het afval kunnen we op onze site zelf geautomatiseerd recycleren.

AFVAL VERWERKEN
VOLGENS DE MILIEUNORMEN

Het scheiden van afvalstoffen en vervolgens dit afval verwerken moet verlopen volgens een heleboel conventies. Deze wettelijke regelgeving volgen we bij Containerservice Gielen op de voet. Doordat wij bedreven zijn in beide processen zijn wij ons bewust van de wisselwerking ervan.

Wij weten bijvoorbeeld dat het vrijwaren van de zuiverheid van EPS noodzakelijk is voor een succesvol recyclageproces. Daarom richten wij onze service op professionele afvalverwerking en alle stappen die dit eindproces beïnvloeden. Zo creëren we met succes grondstoffen voor nieuwe producten.

WENST U EEN HANDIG OVERZICHT
VAN ONZE CONTAINERS?

AFVAL
AFVOEREN

Bouw- en sloopafval kunnen we bij Containerservice Gielen verwerken tot een secundaire grondstof. Afval afvoeren doen we pas wanneer we het niet op onze site kunnen verwerken. Afvalstoffen zoals puin worden bijvoorbeeld naar een erkende verwerker gebracht.

Zelfs dan is het verwerkingsproces niet ten einde. Zaken als gyproc gipsplaten kunnen we dan weer 100 % herwerken tot nieuwe grondstoffen. Vanuit onze ervaring sturen we elke afvalstroom op de juiste weg naar een tweede leven.

DUURZAME AFVALVERWERKINGSMETHODE BEPALEN

Duurzame afvalverwerking vraagt om een afvalconcept op maat dat ook op lange termijn werkt voor u of uw bedrijf. Wij zoeken naar het meest optimale milieubewuste verwerkingsproces voor uw afval. Afvalstoffen zijn vaak heel divers in vorm, gewicht en samenstelling.

Sommige afvalproducten kunnen we eenvoudig 100 % recycleren. Andere delicate materialen zoals asbest vragen om een bijzondere aanpak. Slim en degelijke ophalen en sorteren zijn essentiële eerste stappen om de beste verwerkingsmethode te bepalen.