ROOFING RECYCLEREN MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Roofing of dakleer is een heel specifiek bouwmateriaal dat gevaarlijke bestanddelen bevat. Desondanks is het bij Containerservice Gielen in professionele handen. Wij beschikken over passende containers om dit materiaal in te zamelen.

Indien het om 100 % zuivere roofing gaat kunnen we het recycleren om opnieuw ingezet te worden als secundaire grondstof in de wegenbouw. Oude of vervuilde roofing kunnen we ophalen en naar een klasse 1 stortplaats brengen. Dankzij onze expertise kunnen wij roofing afval op een veilige en correcte manier transporteren en recycleren of storten.

ROOFING
RECYCLEREN OF STORTEN

Roofing recycleren is alleen mogelijk als het om 100 % zuiver dakleer gaat. Het moet gaan om niet teer-houdende roofing met eventueel kleine hoeveelheden vastgehechte materialen. Het dakleer mag uiteraard niet asbestverdacht zijn.

Voldoet het dakleer niet aan die voorwaarden of gaat het om oude of vervuilde roofing? Dan kunnen we u alsnog verder helpen door de materialen op te halen. Het is dan alleen niet mogelijk om ze te recycleren. We brengen ze in de plaats naar een klasse 1 stortplaats.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR UW ROOFING

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR ROOFING

Toegestaan

  • Enkel niet-teerhoudende roofing
  • Dakbedekkingsmaterialen mogen in kleine hoeveelheden vastgehechte materialen bevatten.

Niet toegestaan

  • Asbesthoudend afval
  • Isolatiemateriaal
  • Teerhoudend materiaal
  • Gevaarlijke toxische stoffen
  • Gevaarlijk en behandeld hout
  • Andere stoorstoffen zoals restafval, hout, papier & karton, groenafval, …

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

CONTAINERS VOOR
UW ROOFING

Roofing of dakleer verzamelen we in open containers. Er zijn diverse formaten beschikbaar: 7 m³, 10 m³, 15 m³, 25 m³ en 28 m³. Bij twijfel geven we met plezier professioneel advies. We staan immers bekend om onze persoonlijke aanpak. Na het correct en veilig inzamelen halen we de containers op. Doordat we beschikken over ons eigen wagen- en machinepark kunnen we een snelle service garanderen. Oud dakleer brengen we naar de stortplaats, zuivere roofing gaan we recycleren. We verhuren niet alleen containers maar ontzorgen onze klanten met een totaalconcept.

Huur een container