SNOEIAFVAL RECYCLEREN
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Vertrouwt u uw snoeiafval toe aan Containerservice Gielen om het te laten verwerken? Dan kiest u zelf hoe u dit aanpakt. U kunt uw snoeihout naar ons sorteercentrum brengen of door ons laten ophalen. Handig is om in een container snoeiafval te verzamelen.

U kunt bij ons een container voor groenafval huren. Onze bekwame medewerkers komen deze zorgvuldig leveren, plaatsen en achteraf weer ophalen. De eindverwerker vormt uw snoeiafval om tot compost. Zo voedt uw afval op zijn beurt de natuur.

SOORTEN
SNOEIAFVAL

Snoeiafval is best een ruim begrip. Er zijn verschillende afvalstromen die u kunt inzamelen in een container voor snoeiafval. Het gaat dan niet alleen om snoeihout, maar ook zaken als houtsnippers en takken. Boomstronken zijn wel beperkt in omvang.

Ze mogen maximaal een diameter van 1 meter hebben. Andere tuinresten zijn ook toegestaan, zoals plantenresten, haagscheersel, onkruid, tuin- en snijbloemen, bladeren en grasmaaisel. In zeer beperkte mate mogen er ook resten zand en grond mee in de container.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR UW SNOEIAFVAL

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR SNOEIAFVAL

Mix van diverse groene stromen

Toegestaan

 • Snoeihout
 • Houtsnippers
 • Takken & boomstronken (max diameter 1m)
 • Tuinafval: plantenresten, haagscheersel, onkruid, tuin- & snijbloemen, bladeren, gras maaisel

Niet toegestaan

 • Slootmaaisel
 • Groenafval met broei
 • Groente, fruit en bereide etensresten (G- en F-fractie van GFT)
 • Rottend materiaal
 • Gevaarlijk afval
 • Asbest en asbesthoudende materialen
 • Bouw- en sloopafval
 • Geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (tuinhout, bielzen)
 • Aarde/grond
 • Stronken, diameter > 1m
 • Dikke takken diameter > 1m
 • Alle andere afvalstoffen zoals restafval, metalen kunststoffen, papier, drankenkartons, glas, enzovoorts.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

CONTAINER SNOEIAFVAL
VERSCHILLENDE TYPES

Een container voor groenafval of snoeihout moet stevig en ruim zijn. Dat zijn zeker kwaliteiten waaraan al onze containers beantwoorden. Voor het inzamelen van snoeiafval kunnen we het gebruik van een open container aanraden. De formaten 10 m³, 15 m³, 25 m³ en 28 m³ zijn zeer geschikt hiervoor.

Huur een container