YTONG RECYCLAGE MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Ytong of cellenbeton (vroeger Durox) is een poreus, licht isolerend bouwmateriaal dat hoofdzakelijk bestaat uit zand, cement, kalk en water. Omdat dit materiaal vaak sulfaten bevat die kunnen uitlogen in het grondwater, mag cellenbeton niet langer gestort worden op een klasse III stortplaats.

Door het sulfaat te binden, kan die uitloging immers beperkt worden. Bij Containerservice Gielen maken we ook voor Ytong recyclage mogelijk. We zamelen het cellenbeton zuiver in op werven waarna het opnieuw kan worden ingezet als grondstof voor het aanmaken van nieuwe Ytong.

YTONG
AFVOEREN EN RECYCLEREN

Cellenbeton of gasbeton ontleent zijn naam aan de piepkleine, versteende, met lucht gevulde cellen in de structuur van dit bouwmateriaal. Dit maakt het materiaal dragend en isolerend en dus waardevol voor de bouwsector. Door onze expertise kunnen we het zuiver inzamelen in de gepaste containers. 

De recyclageproducten worden na verwerking gebruikt als chapemengsel ter vervanging van zand en korrels. Ze doen dus dienst als isolatiechape of isolerende uitvulling. Containerservice Gielen verzorgt dit proces van het plaatsen van de Ytong container tot de verwerking van het Ytong afval.   

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR AL UW YTONG

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR YTONG

Toegestaan

 • Zuiver gasbeton, cellenbeton, schuimbeton

Toegestaan in minimale hoeveelheden

 • Aan het dakbedekkingsmateriaal vastgehechte materialen zoals isolatiemateriaal, hout, polyester, steen en andere bouwmaterialen

Niet toegestaan

 • Gips
 • Verontreinigd gasbeton, cellenbeton, schuimbeton
 • Steenpuin, kalkzandsteen
 • Verontreinigingen, zoals bouw- en sloopafval
 • Hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, isolatiemateriaal, grond, zand, bagger, steen- of betonpuin, behang, vinylresten, stucwerk en/of geplastificeerde spaanplaat
 • Dakafval of resten geplakt dakleer
 • Nat gasbeton (materiaal dient droog te worden aangeleverd)
 • Asbest
 • Overige afvalstoffen zoals restafval, papier, groenafval, enzovoort.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

containers voor
uw Ytong

Ytong recyclage bestaat eigenlijk uit het inzamelen van dit cellenbeton en het te verwerken tot chapemengsel of tot basis voor nieuwe Ytong. Het wordt bij recyclingbedrijven vermalen tot korrels of poeders. De inzameling van het cellenbeton moet dus correct verlopen in een passende container.

Daar kunnen we bij Containerservice Gielen mee helpen. Ytong wordt best ingezameld in open containers. We leveren voor dit doel verschillende formaten: 7 m³, 10 m³, 15 m³, 25 m³ of 28 m³. Ook het ophalen en verwerken nemen wij op ons.

Huur een container