AFVALCONTAINER PARTICULIER

Gaat u zelf aan het klussen, renoveren of verbouwen? Moet u een woning opruimen door een verhuis of sterfgeval? Wenst u een afvalcontainer als particulier? Wij leveren afzetcontainers in diverse formaten om uw uiteenlopende afvalsoorten in te deponeren.

In samenspraak worden ze snel bezorgd en op afroep of volgens een frequentie van uw voorkeur geledigd. Wij kunnen ook een totaaloplossing op maat van uw activiteiten voorstellen. Onze persoonlijke aanpak is immers een van de grootste troeven van Containerservice Gielen. Het professioneel advies geven we er met plezier bij.

AFVALOPLOSSINGEN
PARTICULIEREN

Er zijn verschillende momenten in een mensenleven waarop de gangbare lokale afvalophaling gewoon niet volstaat. Bij afbraak- of opruimactiviteiten, herinrichting, schade, verhuis of verhuur is het goed mogelijk dat uw thuiscontainers en -zakken niet beantwoorden aan uw noden.

In dat geval kunt u een beroep doen op onze talloze afvaloplossingen. Bij voorkeur werpen wij onze professionele blik op uw doeleinden en doen wij u een voorstel voor een kostenbesparend all-in afvalconcept. Zo hebben we met onze afvaloplossingen particulieren al talloze frustraties bespaard.

KWALITATIEVE CONTAINER
HUREN
PARTICULIEREN?

Wilt u een afvalcontainer huren voor particulieren bij Containerservice Gielen? Wees welkom! Hoewel wij afvaloplossingen bieden op maat van verschillende sectoren zijn onze containers ook perfect geschikt voor particuliere verhuur. We bieden niet alleen oplossingen voor bijzonder afval bij afbraakwerken maar ook containers voor gemengd afval. Met plezier komen we deze aan huis leveren en halen we ze weer op wanneer u maar wilt. Flexibele overeenkomsten, heldere afspraken en een snelle service zijn voor ons dagelijkse kost.

Gemengd afval ​
Voor de afvoer en recyclage van gemengd afval kunnen we bij Containerservice Gielen verschillende totaaloplossingen aanbieden.
Bouw- & sloopafval ​
Containerservice Gielen weet van wanten met al uw bouw- en sloopafval, zowel het zuivere als het gemengde afval.
Houtafval
Bij Containerservice Gielen geven wij ook uw houtafval graag een tweede leven als nieuw product of groene brandstof.
Snoeiafval
Weet u geen blijf met uw snoeihout? Bij Containerservice Gielen reiken we u graag een kostenbesparende totaaloplossing aan.

WENST U EEN MEER INFO OVER ONZE  TOTAALOPLOSSINGEN OP MAAT VOOR UW AFVAL?

EEN AFVALOPLOSSING
OP MAAT
VAN DE PARTICULIER

Elk gezin is anders. We hebben allemaal verschillende routines, gewoontes en voorkeuren. Dit zorgt ervoor dat elke particulier verschillende afvalstromen en andere hoeveelheden produceert.

Toch kunnen wij altijd een doelgerichte afvaloplossing op maat van particulieren voorstellen. Is een afvalcontainer voor particulier of professioneel gebruik? Wij leveren al onze containers met evenveel zorg en stemmen ze af op uw behoeften.

AFVALVERWERKING VOOR
PARTICULIEREN

Afvalverwerking voor particulieren nemen wij minstens even serieus als voor professionals. U heeft recht op dezelfde flexibele en snelle service die we schenken aan ondernemingen.

Bovendien kunnen we u ook een all-in afvalconcept voorstellen waar u financieel de vruchten van zult plukken. Is het voor grofvuil, papier en karton of organisch afval? Wij verwerken alles correct volgens de huidige milieunormen.