MENGPUIN RECYCLEREN MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Bij Containerservice Gielen vindt u diverse oplossingen voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van mengpuin. Mengpuin bestaat uit puin gemengd met meer dan 10 % zand, porselein, keramiek, cellenbeton en dergelijke.

Afvalstoffen zoals isolatie, hout en kunststoffen horen hier niet bij. Gemengde materialen vormen altijd een uitdaging. Toch kunnen wij ook mengpuin aan de hand van onze moderne sorteerinstallatie correct verwerken tot recyclageproducten. Deze kunnen dan opnieuw worden ingezet in de bouwsector als grondstoffen.

MENGPUIN
INZAMELEN & RECYCLEREN

Mengpuin kan als afvalstof opnieuw gebruikt worden in de bouw voor verschillende doeleinden. Het afval van mengpuin kunt u verzamelen in een daartoe bestemde container. Meestal zijn dit open containers. Afhankelijk van de samenstelling verschilt mengpuin van kleur.

Na inzameling sorteren we het met onze sorteermachine en kan een deel nog dienen als onderlaag bij de aanleg van zwaar belaste oppervlakten zoals asfaltwegen. Het wordt ook vaak verwerkt in de verharding van parkeerplaatsen, (werf)wegen of (werf)opritten.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR AL UW MENGPUIN

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR MENGPUIN

Mengpuin is afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Mengpuin is een gemengde afvalstroom bestaande uit steenachtige materialen en zand die nog uitgesorteerd moeten worden. Mengpuin is voor minstens 10 % vermengd met zand, porselein, keramiek, cellenbeton, etc. Afvalstoffen zoals isolatie, hout, kunststoffen en dergelijke horen daar niet bij.

Toegestaan

 • Puin (met zand)  
 • Opgebroken wegenbouwmaterialen 
 • Metalen 
 • Restanten bouwmaterialen (tegels, porselein, keramisch materiaal, …)  
 • Gips 
 • Cellenbeton 
 • Zuiver dakgrind 
 • Zand  

Toegestaan in minimale hoeveelheden:

 • Aanhangende schone grond
 • Isolatiemateriaal (< 10 %)
 • Glas (< 5 %)

Niet toegestaan:

 • Papier en karton
 • Plastiek (folies, harde kunststoffen, …)
 • Hout
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Verf en kitspuiten
 • Dakleer/roofing
 • Restafval/huisvuil
 • Asbestverdacht materiaal
 • Autobanden
 • Landbouwfolie
 • Teerhoudend asfalt
 • Schoorsteenpuin en roetresten (incl. slakken en assen)
 • Matrassen en bankstellen
 • GFT
 • Petflessen
 • Wit en bruingoed zoals koelkasten en elektronische apparatuur
 • Spoorwegballast
 • Sorteerzeefzand
 • Puin van bodemmaterialen, brand, sanering, verplichte afvoer of landfill mining

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

containers voor
uw mengpuin

Duurzame afvalverwerking begint bij een geschikte container. Voor het inzamelen van mengpuin zijn onze open containers van 7 en 10 m³ uiterst geschikt. Bovendien bieden we ook portaalcontainers aan van 2 m³ en big bags van 1 m³.

Heeft u voor uw mengpuin de juiste container gekozen? Dan ontfermen wij ons over de levering en ophaling. Daarna sorteren we het mengpuin zodat het een tweede leven kan krijgen in nieuwe bouw- of renovatieprojecten.

Huur een container