RESTAFVAL RECYCLEREN
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Ook voor uw niet-sorteerbaar restafval kunt u als professional terecht bij Containerservice Gielen. Wij bieden kostenbesparende all-in afvaloplossingen. Als eerste kunt u bij ons een restafval container huren. Daarin deponeert u enkel afval dat niet meer uitgesorteerd kan worden.

Afvalstoffen die volgens de geldende wetgeving gescheiden aangeboden moeten worden, horen hier dus niet thuis. Die moet de afvalstoffenproducent immers gescheiden houden bij de inzameling of ophaling. Vindt u dit verwarrend? Dan kunt u altijd rekenen op ons advies of meer info vinden in de acceptatievoorwaarden.

RESTAFVAL OF NIET-SORTEERBAAR AFVAL
ONZE EXPERTISE

Correcte afvalinzameling is een belangrijk aspect van een duurzaam afvalbeleid. Toch krijgt u misschien te maken met niet-sorteerbare restafval. Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Wij verhuren en leveren immers niet alleen containers, maar bieden totaaloplossingen voor uw afvalproblematiek.

Daarvoor kunnen we terugvallen op talloze bekwame medewerkers, een modern wagen- en machinepark en 3 generaties aan ervaring. Zit u met uw handen in het haar? Dan kunt u bij ons rekenen op een persoonlijke aanpak met professioneel advies.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR RESTAFVAL

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR RESTAFVAL 

Toegestaan

  • Residu na sortering van de aan de bron verplichte separaat te houden materialen (mag dus geen recycleerbaar (!) papier & karton, metalen, hout, … bevatten)
  • Enkel bij rolcontainers: vergelijkbaar in aard en afmetingen (max. 1 m x 1 m x 0,5 m) met huishoudelijk restafval

 

⚠ Bovenstaande opsommingen van toegelaten afvalstromen en hun afkomst is limitatief.

Niet toegestaan

  • Recycleerbare stromen, met name deze die verplicht selectief aangeboden moeten worden conform de lokale wetgeving:
  • Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen dd. 17/02/20112 (VLAREMA), incl. alle wijzigingen.
  • Wallonië: Besluit van de Waalse Regering m.b.t. de verplichte selectieve inzameling van bepaalde afvalstoffen dd. 05/03/2015, incl. alle wijzigingen.
  • Brussel: Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen dd. 01/12/2016, incl. alle wijzigingen.
  • Gevaarlijk(e) goed en/of substantie zoals vuurwerk, drukhouders, elektrische en elektronische apparatuur.
  • Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines (shredders, transportbanden, …)
  • Vloeistoffen en stoffige producten
  • Slierten, linten, touwen, al dan niet opgerold, die een totale lengte van > 4m kunnen aannemen. De materialen met een totale lengte < 4m moeten makkelijk kunnen geshredderd worden.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

CONTAINERS VOOR
RESTAFVAL

Professionals kunnen bij ons een restafval container huren. We kunnen u vanuit onze ervaring begeleiden bij uw keuze. Ons aanbod is immers heel groot. Zo hebben we maar liefst 6 verschillende types rolcontainers geschikt voor deze afvalstroom, elk met een ander formaat. Er zijn er van 240, 360, 660, 1100, 2500 en 4500 liter. We leveren ook open containers voor het inzamelen van restafval, eveneens in 6 formaten: 7, 10, 15, 25, 28 en 40 m³. Ook voor kapelcontainers van 22 m³ kunt u bij ons terecht of voor magazijn- en perscontainers.

Huur een container