ARCHIEFVERNIETIGING
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Uw archief neemt misschien wel heel veel ruimte in die u anders zou kunnen benutten. Zitten er gevoelige documenten tussen, dan denkt u wellicht aan archiefvernietiging. Wij bieden talloze efficiënte oplossingen om dit op een doeltreffende en milieubewuste manier te doen. En natuurlijk doen we dit volledig met de grootste zorg voor uw privacy.

U verzamelt uw archiefdocumenten in een gesloten container. Vervolgens versnipperen we de documenten waarna we ze recycleren. Zo garanderen we uiterste discretie. Na vernietiging bezorgen we u, indien gewenst, een vernietigingsattest.

UW PAPIEREN ARCHIEF
VERNIETIGEN EN RECYCLEREN

Uw papieren archief vernietigen doen we op een uiterst discrete manier om de vertrouwelijkheid van uw documenten te vrijwaren. Vanzelfsprekend werken we met gesloten containers. Een kapelcontainer, magazijncontainer, rolcontainer of palletbox is hiervoor een prima keuze.

Brengt u uw archiefmateriaal liever zelf naar onze site? Dat kan! Daar verzamelen we het in een rolcontainer die maandelijks wordt geledigd. De volle containers worden dan door ons aangeboden aan de eindverwerker.

ONTDEK ONZE CONTAINERS
VOOR UW ARCHIEFVERNIETIGING

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR ARCHIEFMATERIAAL

Onder archiefmateriaal verstaan wij papier of karton dat schoon is en geen verontreiniging bevat. Er mogen ook geen metalen of plastics aan de documenten vasthangen. Classeurs, ringmappen, plastic mapjes en dergelijke horen dus ook niet thuis in de container voor archiefvernietiging.

Toegestaan

 • Bedrukte of onbedrukte enveloppen zonder venster
 • Bedrukt of onbedrukt gekleurd papier
 • Bedrukt of onbedrukt gekleurd printerpapier
 • Bedrukt of onbedrukt gekleurd schrijfpapier
 • Bedrukte of onbedrukte multidruk
 • Bedrukt of onbedrukt wit papier
 • Bedrukt of onbedrukt wit printerpapier
 • Bedrukt of onbedrukt wit schrijfpapier
 • Kartonnen archiefdozen
 • Nietjes

Niet toegestaan

 • Papier met broei
 • Plastic mapjes
 • Ordners en ringbanden
 • Metalen delen (uitgezonderd nietjes)
 • Geplastificeerd papier- en kartonafval
 • Papier/ karton met aluminium coating
 • Nat papier of karton
 • Vies en/of verontreinigd papier en karton
 • Plastic kaften
 • Plastic draagtassen
 • Carbonpapier
 • Verbrand papier/karton
 • Foto’s

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

SOORTEN CONTAINERS VOOR
UW ARCHIEFVERNIETIGING

Voor archiefvernietiging beschikken we bij Containerservice Gielen over diverse mogelijkheden. Vanzelfsprekend leveren we verschillende types containers voor het vernietigen van papieren documenten. Van de afzetcontainers, die voorzien zijn van dak of deksel, zijn volgende formaten geschikt voor dit doeleinde: 10 m³, een 22 m³ kapelcontainer of een 30 m³ magazijncontainer. Tenslotte kunnen ook onze rolcontainers van 240, 360 en 660 liter dienen voor het vernietigen van archiefmateriaal.

Huur een container