Wetgeving
Vlarema

De VLAREMA wetgeving verplicht alle bedrijven en organisaties hun afval te sorteren. Vlarema wetgeving moet de klant dan hier kunnen raadplegen. Elke bedrijf / organisatie moet een VLAREMA-overeenkomst hebben en wij helpen u hier graag mee.

Welke van de 25 afvalstromen heeft u en hoe kunnen die zo optimaal mogelijk ingezameld worden? Vraag de acceptatievoorwaarden op.

Download Bijlage Handelsovereenkomst