GROFVUIL RECYCLEREN
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Met grofvuil bedoelen we gemengd sorteerbaar afval. Tijdens uw werkzaamheden kunt u wel eens te maken hebben met overweldigende hoeveelheden. Denk maar aan afvalstromen zoals papier en karton, textiel, banden, landbouwfolie, hout, metaal, recycleerbare harde kunststoffen, isomo, etc.

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, bieden wij u graag een duurzame oplossing. Wij leveren de gewenste containers, halen ze op en sorteren het gemengd afval. Hiervoor beschikken we over ons eigen wagen- en machinepark. Daarna zorgen we ervoor dat uw afval een tweede leven krijgt!

RECYCLAGE VAN GROFVUIL OF
GEMENGD SORTEERBAAR AFVAL

Wilt u uw gemengd sorteerbaar afval een nieuw leven geven, dan kunt u bij ons een grofvuil container huren. Meestal gaat het dan om een rolcontainer of een afzetcontainer. Afhankelijk van de samenstelling van uw afval, kunt u voor een specifieke container kiezen.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR GROFVUIL

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR GEMENGD AFVAL (SORTEERBAAR)

Volgens artikel 4.3.1. van de VLAREMA-wetgeving gelden onderstaande regels voor huishoudelijke afvalstoffen. Deze regels zijn van toepassing op de afzetcontainers voor gemengd afval van huishoudelijke aard. Het is dan ook niet toegestaan bedrijfsafval in deze container te deponeren.

Toegestaan

Alle aan de bron verplichte separaat te houden droge niet-gevaarlijke afvalstoffen:

 • Papier/karton
 • Houtafval (enkel A-, AB-, B-hout)
 • Metalen
 • Textielafval (proper en droog)
 • Afvalbanden
 • Puin (beperkte hoeveelheid)
 • Landbouwfolies
 • Recycleerbare harde kunststoffen
 • Geëxpandeerd polystyreen, EPS (ISOMO)

 

Indien in rolcontainer: vergelijkbaar in aard en afmetingen (max. 1 m x 1 m x 0,5 m) met huishoudelijk sorteerbaar afval

⚠ Bovenstaande opsommingen van toegelaten afvalstromen en hun afkomst is limitatief.

Niet toegestaan

 • Folies
 • PMD
 • Glas
 • Dierlijk afval
 • Groenafval
 • Medisch afval
 • Gevaarlijk(e) goed en/of substantie zoals vuurwerk, drukhouders, elektrische en elektronische apparatuur of C-hout.
 • Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines (shredders, transportbanden, …)
 • Vloeistoffen en stoffige producten
 • Slierten, linten, touwen, al dan niet opgerold, die een totale lengte van > 4m kunnen aannemen. De materialen met een totale lengte < 4 m moeten makkelijk kunnen geshredderd worden.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

CONTAINERS VOOR
GROFVUIL

Professionals kunnen bij ons een grofvuil container huren. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid in te zamelen afval doen we u graag een voorstel. We leveren open containers voor het inzamelen van grofvuil in 6 formaten: 7, 10, 15, 25, 28 en 40 m³. Tenslotte kunt u bij ons terecht voor kapelcontainers van 22 m³, maar ook portaal-, magazijn- en perscontainers.

Huur een container