PERSCONTAINERS VAN
CONTAINERSERVICE GIELEN

De perscontainers van Containerservice Gielen zijn perfect voor het herleiden van robuust en weerbarstig afval tot mooi hanteerbare volumes. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan bedrijfsafval, verpakkingsafval of monostromen zoals papier, karton en folie. Deze afvalsoorten hebben een laag soortelijk gewicht waardoor ze gemakkelijk kunnen wegwaaien.

Daarvoor is een perscontainer een prima oplossing. U kunt ook een perscontainer huren voor het vernietigen van materialen. Onze ervaren medewerkers plaatsen deze containers zorgvuldig en halen ze na gebruik weer op.

PERSCONTAINERS
VOOR ELKE AFVALSOORT

Met een perscontainer papier of karton in hanteerbare volumes persen, kan u heel wat kosten besparen. Daarom is het een goede oplossing voor dergelijke meer koppige afvalsoorten. Naast monostromen hebben ook sommige soorten bedrijfsafval en verpakkingsmaterialen baat bij persing voor de verwerking.

Afhankelijk van het materiaal is het ook mogelijk om te besparen op transportkosten. Bij een 1/3 persverhouding kunnen maar liefst 3 transporten worden uitgespaard. Het is dus niet alleen gunstig voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.

Soorten perscontainers

Bij Containerservice Gielen beschikken we over verschillende persinstallaties. Zo heeft u de keuze tussen een zelfpersende afzetcontainer of een stationaire persinstallatie voor kleine rolcontainers, met of zonder hefkantelfunctie. Bij de plaatsing en afhaling wordt met alle factoren rekening gehouden.

EEN HANDIG OVERZICHT VAN ONZE
PERSCONTAINERS?

Perscontainers voor
Verschillende
afvalstromen

U kunt met een perscontainer karton, papier, folie en andere monostromen comprimeren tot controleerbare afvalvolumes. Dat geldt ook voor bepaalde soorten bedrijfs- en verpakkingsafval. Zowel de zelfpersende containers als de stationaire persinstallaties worden gecombineerd met kleinere rolcontainers. Ze zijn beschikbaar met en zonder hefkantelinstallatie.

Stationaire perscontainers worden geplaatst tegen het gebouw. Op die manier hoeven arbeiders niet meer naar buiten te gaan om hun afval in te zamelen. Ons team staat in voor de plaatsing, ophaling en verwerking.

Papier & Karton ​
Papier en karton krijgt een nieuw leven bij Containerservice Gielen, waar we het inzamelen, transporteren, controleren, sorteren, verwerken en recycleren.
Archiefvernietiging​
Voor uw archiefvernietiging of het stukmaken van papieren documenten kunt u zeker een beroep doen op Containerservice Gielen.
Folies ​
Folies kunnen we bij Containerservice Gielen perfect volgens de normen inzamelen, vervoeren en verwerken tot nieuwe grondstoffen.
Gemengd afval ​
Voor de afvoer en recyclage van gemengd afval kunnen we bij Containerservice Gielen verschillende totaaloplossingen aanbieden.
Kunststoffen ​
Kunststoffen zijn een uitdagende afvalcategorie bestaande uit 4 subcategorieën waarvoor Containerservice Gielen diverse totaaloplossingen aanreikt.

ONZE
CONTAINERS

Wilt u een perscontainer huren? Dan bent u bij Containerservice Gielen beslist aan het juiste adres. Onze containers zijn kwalitatief en handig in gebruik. De praktische stickers maken het inzamelen en sorteren van afval voor iedereen haalbaar.

Onze innovatieve containers zijn uitgerust met de nieuwste voorzieningen en beantwoorden aan alle hedendaagse voorschriften. Ons team staat in voor de zorgvuldige plaatsing en afhaling. En natuurlijk ontfermen we ons naderhand ook over het recycleren van de herbruikbare materialen met respect voor het milieu.