BOUW- EN SLOOPAFVAL
RECYCLEREN MET GIELEN NV

Bouw- en sloopafval is vaak erg divers van aard. Daarom maken we bij afval van bouw- en sloopwerken onderscheid tussen zuivere afvalstromen en gemengd afval. Afhankelijk van de soort bepalen we bij Containerservice Gielen de beste verwerkingsmethode. Het soortelijk gewicht van de vele afvalstromen die ontstaan na bouw- en sloopwerken is heel uiteenlopend.

Daarom bieden we een ruim assortiment aan verscheidene afzetcontainers. Wij houden van een persoonlijke aanpak. We geven dan ook graag professioneel advies op maat van uw project.

Soorten BOUW- EN SLOOPAFVAL

Een duurzame afvalverwerking vraagt om een grondige scheiding van de diverse soorten bouw- en sloopafval. Wanneer onze sorteerinstallatie zijn werk heeft gedaan, kunnen we een mooi percentage van uw bouw- en sloopafval recycleren.

Zo krijgt het een tweede leven als secundaire grondstof. Afvalstoffen zoals steenpuin, hout, pannen, enzovoort brengen we naar een erkende verwerker. Daar krijgen ook deze materialen een nieuw leven. Vervolgens hersorteert onze sorteerinstallatie de restmaterialen voor bedrijfsafval in ons eigen uitgebreide, moderne machinepark.

Gemengd bouw & sloopafval ​
Bij Containerservice Gielen kunt u terecht met al uw gemengd bouw- en sloopafval. Wij bieden de juiste containers en verwerking.
Steenpuin ​
Wilt u een container voor steenpuin huren? Containerservice Gielen komt deze leveren en ophalen en sorteert en verwerkt het afval.
Mengpuin
Bij Containerservice Gielen vindt u diverse containers voor het inzamelen van mengpuin bij bouw-, renovatie- of sloopwerken.
Ytong ​
Voor resten van het bouwmateriaal Ytong bieden we bij Containerservice Gielen verschillende oplossingen aan voor inzameling, transport en verwerking.
Roofing
Bij Containerservice Gielen kunnen we veilig 100 % zuivere roofing recycleren, ondanks de specifieke en risicodragende bestanddelen.
Gyproc
Heeft u een Gyproc container nodig? Bij Containerservice Gielen geniet u van een totaalservice voor de verwerking van Gyproc afval.
Asfalt van de weg
Bij Containerservice Gielen kunnen we zelfs op een veilige manier asfalt van de weg recycleren, al dan niet teerhoudend.
Asbestcement ​
Asbestcement is een risicovol materiaal dat om een zorgvuldige verwerking vraagt. Gelukkig hebben wij bij Gielen alle expertise in huis.

CONTAINER BOUWAFVAL OF
CONTAINER SLOOPAFVAL

Bent u op zoek naar een container voor uw bouwafval of heeft u een container voor uw sloopafval nodig? Dan bent u bij Containerservice Gielen aan het juiste adres. In ons aanbod vindt u diverse containers voor bouw- en sloopafval, zoals open containers van 10 m³, 15 m³, 25m³ en 28 m³.

tekst

tekst

Een 2 m³ portaalcontainer of big bag van 1 m³ is ook een optie. Wij geven u graag professioneel advies. Zo selecteert u zeker de juiste container voor uw bouwpuin. Na het inzamelen komen we uw bouwafval ophalen om het te verwerken.