RECYCLEREN VOOR PARTICULIEREN
MET GIELEN NV

Bij Containerservice Gielen vindt u diverse totaaloplossingen voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk gemengd afval of grofvuil. Met onze hulp kunnen ook particulieren hun steentje bijdragen aan het milieu en wordt recycleren haalbaar.

Zo bieden we all-in concepten voor het aanpakken van grofvuil. Hieronder verstaan we alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden. Heeft u een afzetcontainer nodig bij het opruimen van uw woning? Dan kunnen we u helpen met een geschikte container en professioneel advies.

CONTAINER GEMENGD AFVAL
VOOR PARTICULIEREN

Containerservice Gielen levert met plezier een container gemengd afval voor particulieren aan huis. Na de huis-aan-huisinzameling van uw restafval blijven er vaak nog zaken achter. Denk maar aan afval na grote opruimingen, ook datgene waarmee u niet in het containerpark terecht kunt.

Tegen een vaste vergoeding komen wij ook dit meer complexe afval ophalen. Vervolgens verwerken we gerecycleerde fracties op een duurzame manier in onze hightech installatie. De rest zetten we om in alternatieve brandstoffen voor energie- en cementcentrales of verbranding voor het opwekken van stroom en stoom.

ONTDEK ONZE CONTAINERS
VOOR UW
GROFVUIL
 

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR GROFVUIL

Volgens artikel 4.3.1. van de VLAREMA-wetgeving gelden onderstaande regels voor huishoudelijke afvalstoffen. Deze regels zijn van toepassing op de afzetcontainers voor gemengd afval van huishoudelijke aard. Het is dan ook niet toegestaan bedrijfsafval in deze container te deponeren.

Toegestaan

 • Grofvuil: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis-aan-huis worden ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark.

Niet toegestaan

 • Klein gevaarlijk afval van huishoudelijke aard, gevaarlijk(e) goed en/of substantie zoals vuurwerk, drukhouders, elektrische en elektronische apparatuur of C-hout.
 • Glazen flessen en bokalen
 • Proper papier en karton afval
 • Groenafval
 • Textielafval
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afvalbanden
 • Puin
 • Asbestcementhoudende afvalstoffen
 • PMD-afval
 • Recycleerbare harde kunststoffen
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën
 • Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines (shredders, transportbanden, …)
 • Vloeistoffen en stoffige producten
 • Slierten, linten, touwen (al dan niet opgerold, die een totale lengte van > 4m kunnen aannemen). De materialen met een totale lengte < 4m moeten makkelijk kunnen geshredderd worden.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

CONTAINERS VOOR
PARTICULIEREN

Wilt u als particulier bij Containerservice Gielen een container voor gemengd afval huren? Dan zijn er talloze mogelijkheden, zeker voor sorteerbaar afval. Al naar gelang uw doeleinde kunt u kiezen tussen diverse open containers: 7, 10, 15, 25, 28 en 40 m³. U kan ook praktische big bags van 1 m³ aankopen hiervoor. Krijgt u al keuzestress? Geen nood! Wij staan u bij met persoonlijk advies.

Huur een container