OPEN CONTAINERS VAN CONTAINERSERVICE GIELEN

Bij Containerservice Gielen NV vindt u een ruim en gevarieerd aanbod open containers voor al uw nieuwbouwwerken, renovatiewerken, sloopwerken of andere doeleinden. Sectoren zoals de industrie, overheid, horeca, intercommunales en kmo’s kunnen bij ons veel meer dan een open container huren. We bieden totaaloplossingen voor de verwerking van onder meer bedrijfsafval, slibafval, huishoudelijk afval, houtafval, kunststoffen, bouw- en sloopafval en puinafval. Onze handige containers hebben een deur achteraan, waardoor afval deponeren nog nooit zo gemakkelijk was. Er zijn diverse afmetingen beschikbaar.

Soorten open containers

Bij Containerservice Gielen staan we bekend om onze kwalitatieve open top containers. Afhankelijk van de te verwerken afvalsoort, beschikken we over de volgende formaten: 7 m³, 10 m³, 15 m³, 28 m³en 40 m³. U kunt bij ons ook portaalcontainers van 2 m³ vinden.

OPEN CONTAINERS
VOOR ELKE AFVALSOORT

Correcte afvalinzameling is van groot belang voor onze toekomst en die van komende generaties. Daarom zijn onze open containers volledig afgestemd op verschillende afvalstromen. Bij Containerservice Gielen doen we veel meer dan containerverhuur.

We bieden een totaaloplossing aan voor bedrijfsafval, slibafval, huishoudelijk afval, houtafval, kunststoffen, papier en karton, bouw- en sloopafval en puinafval. Zelfs voor bijzondere afvalsoorten, zoals asbest, kunt u bij ons terecht. Asbestafval wordt ingezameld via een open container met big bag. Dit vervoeren, behandelen en verwerken we dan zorgvuldig volgens de strikte normen.

OPEN CONTAINERS VOOR
VERSCHILLENDE
AFVALSTROMEN

Bij Containerservice Gielen vindt u een ruim en divers aanbod aan open containers. De afmetingen variëren tussen de 2 en 40 m³. Voor elke afvalstroom vindt u gegarandeerd een geschikte oplossing. U kunt bij ons een open container huren voor nieuwbouw-, renovatie- of sloopwerken voor de industrie, overheid, een intercommunale of kmo.

Onze open containers zijn geschikt voor onder andere bedrijfsafval, slibafval, huishoudelijk afval, houtafval, kunststoffen, papier en karton, bouw – en sloopafval en puinafval. Zelfs asbestcement en gebonden asbest, zoals golfplaten en leien, zijn bij onze containerservice in veilige handen.

Gemengd afval (sorteerbaar)
Krijgt u als professional te maken met grote hoeveelheden gemengd sorteerbaar afval of grofvuil? Dan kunt u rekenen op Containerservice Gielen!
Restafval (niet sorteerbaar)
Ook voor uw niet-sorteerbaar restafval kunt u als professional terecht bij Containerservice Gielen voor kostenbesparende all-in afvaloplossingen.
Gemengd bouw & sloopafval ​
Bij Containerservice Gielen kunt u terecht met al uw gemengd bouw- en sloopafval. Wij bieden de juiste containers en verwerking.
Steenpuin ​
Wilt u een container voor steenpuin huren? Containerservice Gielen komt deze leveren en ophalen en sorteert en verwerkt het afval.
Mengpuin
Bij Containerservice Gielen vindt u diverse containers voor het inzamelen van mengpuin bij bouw-, renovatie- of sloopwerken.
Ytong ​
Voor resten van het bouwmateriaal Ytong bieden we bij Containerservice Gielen verschillende oplossingen aan voor inzameling, transport en verwerking.
Roofing
Bij Containerservice Gielen kunnen we veilig 100 % zuivere roofing recycleren, ondanks de specifieke en risicodragende bestanddelen.
Gyproc
Heeft u een Gyproc container nodig? Bij Containerservice Gielen geniet u van een totaalservice voor de verwerking van Gyproc afval.
Asfalt van de weg
Bij Containerservice Gielen kunnen we zelfs op een veilige manier asfalt van de weg recycleren, al dan niet teerhoudend.
Asbestcement ​
Asbestcement is een risicovol materiaal dat om een zorgvuldige verwerking vraagt. Gelukkig hebben wij bij Gielen alle expertise in huis.
PMD ​
PMD recycleren volgens de normen zonder zorgen is iets waarmee Containerservice Gielen u vast en zeker goed kan helpen.
Papier & Karton ​
Papier en karton krijgt een nieuw leven bij Containerservice Gielen, waar we het inzamelen, transporteren, controleren, sorteren, verwerken en recycleren.
Archiefvernietiging​
Voor uw archiefvernietiging of het stukmaken van papieren documenten kunt u zeker een beroep doen op Containerservice Gielen.
Harde kunststoffen ​
Wilt u harde kunststoffen recycleren? Dan biedt Containerservice Gielen te Genk, Limburg, talloze oplossingen op maat.
Folies ​
Folies kunnen we bij Containerservice Gielen perfect volgens de normen inzamelen, vervoeren en verwerken tot nieuwe grondstoffen.
Landbouwfolie ​
Landbouwfolie recycleren verloopt zorgeloos met de hulp van Containerservice Gielen. Wij zorgen voor eenvoudige inzameling, het transport en de recyclage.
Isomo / EPS ​
Weet u niet waarheen met uw isomo of EPS? Dan zorgen we bij Containerservice Gielen voor een passende totaaloplossing.
Electroschroot ​
Electroschroot recycleren op een veilige manier wordt steeds belangrijker. Bij Containerservice Gielen deinzen we er helemaal niet voor terug.
Glas ​
Bij Containerservice Gielen aanvaarden wij diverse soorten glas die we voorbereiden voor verwerking in gespecialiseerde glasverwerkingsbedrijven.
Matrassen
Bij Containerservice Gielen kunnen professionals genieten van unieke totaaloplossingen voor het recycleren van hun oude matrassen.
Metaal ​
Met al uw metaal kunt u terecht bij Containerservice Gielen voor de ophaling en inzameling. Wij sturen het door voor verwerking.
Rubber ​
U kunt bij Containerservice Gielen terecht voor het inzamelen, ophalen en recycleren van diverse soorten rubber.
Textiel ​
Textiel is een ruime categorie in de afvalverwerking. Bij Containerservice Gielen verhuren we de juiste containers en is al uw textiel welkom.
Houtafval
Bij Containerservice Gielen geven wij ook uw houtafval graag een tweede leven als nieuw product of groene brandstof.
Snoeiafval
Weet u geen blijf met uw snoeihout? Bij Containerservice Gielen reiken we u graag een kostenbesparende totaaloplossing aan.
Autobanden ​
Containerservice Gielen kan uw banden recycleren tot tweedehandsproduct, brandstof of grondstof. Wij bieden talloze afvaloplossingen op maat.

EEN HANDIG OVERZICHT VAN
ONZE OPEN CONTAINERS?

Onze
containers

De doorgevoerde gescheiden inzameling en verwerking van afval heeft vandaag de dag een enorme positieve impact op ons milieu. Bij Containerservice Gielen zit dit proces ons al drie generaties lang in de genen. Met behulp van onze veelzijdige containers kunnen we totaaloplossingen aanreiken die afgestemd zijn op onze moderne uitdagingen.

Wij bieden een unieke combinatie van jarenlange ervaring en expertise met de nieuwste technieken. Onze praktische containers met duidelijke bestickering en bijtijdse voertuigen en machines maken efficiënte afvalverwerking mogelijk in elke sector.