ASBESTCEMENT RECYCLEREN
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Asbestcement is een risicovol materiaal dat vaak vrijkomt tijdens renovatie- en sloopwerken. Hoewel het verwerken ervan een delicate klus is, deinzen wij er bij Containerservice Gielen niet voor terug. We leveren hiervoor graag een asbestcontainer.

Dit is een open container met een speciaal voor asbest ontwikkelde big bag erin die volledig afsluit. Zo kunnen we het asbestcement veilig vervoeren. Natuurlijk kunt u uw asbestcement ook volledig verpakt naar ons toe brengen. Hiervoor kunt u vooraf big bags van 1 m³ of containerliners aankopen.

VOOR ASBESTCEMENT
CONTAINER HUREN

Zoekt u voor asbestcement een container waarin u dit risicovolle afval kunt inzamelen? Dan zit u goed bij Containerservice Gielen. Bij ons kunt u een asbestcontainer huren. Dit is een open container van 10, 15 of 25 m³ waarin een speciaal voor asbest ontwikkelde big bag wordt geplaatst.

Deze big bag kunt u volledig sluiten voor ieders gezondheid en veiligheid. Wij komen de gevulde container(s) ophalen om deze naar een speciaal daarvoor voorziene stortplaats te brengen. Asbestcement recycleren doen we niet.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR AL UW ASBEST

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR ASBESTCEMENT

Asbest mag niet los vervoerd worden dus moet steeds worden aangeboden in een verpakking. Bij Containerservice Gielen kunt u speciale big bags afhalen in verschillende maten voor het transport van asbestmaterialen.

Toegestaan

  • Asbestverdachte materialen zoals bv. golfplaten, vensterdorpels, bloembakken, afdekplaten, leien, schoorsteenbuizen, …

Niet toegestaan

  • Ander bouwafval
  • Overige afvalstoffen zoals bijvoorbeeld ander gevaarlijk afval, bedrijfsafval, puin, hout, etc.

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

containers voor
uw asbestcement

Zoekt u een asbestcement container? Dan vindt u bij Containerservice Gielen precies wat u zoekt. Zowel het vervoeren als verwerken van asbestcement en andere asbesthoudende materialen is een delicate klus. Het houdt immers gezondheidsrisico’s in omdat het mogelijk is om de minuscule asbestvezels in te ademen.

Na langdurige blootstelling kan dit kanker veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat de asbestvezels niet ontsnappen. Onze kwalitatieve open containers van 10, 15 of 25 m³ met asbesthoudende sluitbare big bag garanderen dit!

Huur een container