AFVALOPLOSSINGEN
MEDISCHE EN CHEMISCHE SECTOR

Bij Containerservice Gielen kunt u terecht voor efficiënte afvaloplossingen voor de medische en chemische sector. Een duurzaam afvalbeleid begint bij afval veilig en correct sorteren in aangepaste recipiënten. Wij verhuren kwalitatieve vaten, boxen, naaldbekers, specifiek bedoeld voor het inzamelen van KGA (klein gevaarlijk afval).

Ook voor andere afvalstromen kunnen we een passende container aanraden. Al deze inzamelopties kunnen op afroep en volgens een frequentie van uw voorkeur worden geledigd. Wij geven ook graag persoonlijk advies om een inzamelmethode op uw maat te kunnen voorstellen.

AFVALVERWERKING
MEDISCHE SECTOR

Medisch afval is specialistenwerk. Daarom is Containerservice Gielen de perfecte partner voor afvalverwerking in de medische sector. Wij zorgen voor geschikte containers en een haalbare strategie om uw afval te sorteren. Wij weten ook precies hoe we al dit medisch afval moeten verwerken.

We zijn ons ervan bewust dat niet alle medisch afval hetzelfde parcours volgt. Bij ons kunt u onder andere terecht met injectienaalden, medicijnen, röntgenfoto’s, amalgaam en ander risicohoudend medisch afval. Ook kunt u ons vertrouwen met het discreet vernietigen van medisch archiefmateriaal.

AFVALVERWERKING
CHEMISCHE SECTOR

Afvalverwerking in de chemische sector is extra uitdagend door de aard van de afvalstoffen. Chemisch afval uit laboratoria kan erg uiteenlopend zijn. Bij Containerservice Gielen beschikken we over bekwame medewerkers en drie generaties aan ervaring en kennis om uw afvalprobleem met kennis van zaken aan te pakken.

Zo kunnen we u helpen bij het veilig scheiden van gevaarlijk en ongevaarlijk afval. Door uw procedures onder de loep te nemen kunnen we u een haalbaar all-in afvalconcept voorstellen.

Gemengd afval (sorteerbaar)
Krijgt u als professional te maken met grote hoeveelheden gemengd sorteerbaar afval of grofvuil? Dan kunt u rekenen op Containerservice Gielen!
Restafval (niet sorteerbaar)
Ook voor uw niet-sorteerbaar restafval kunt u als professional terecht bij Containerservice Gielen voor kostenbesparende all-in afvaloplossingen.
Folies ​
Folies kunnen we bij Containerservice Gielen perfect volgens de normen inzamelen, vervoeren en verwerken tot nieuwe grondstoffen.
Isomo / EPS ​
Weet u niet waarheen met uw isomo of EPS? Dan zorgen we bij Containerservice Gielen voor een passende totaaloplossing.
Electroschroot ​
Electroschroot recycleren op een veilige manier wordt steeds belangrijker. Bij Containerservice Gielen deinzen we er helemaal niet voor terug.
Glas ​
Bij Containerservice Gielen aanvaarden wij diverse soorten glas die we voorbereiden voor verwerking in gespecialiseerde glasverwerkingsbedrijven.
Swill​ (voedingsresten)
Bij Containerservice Gielen wordt uw Swillafval op een correcte manier ingezameld en omgezet in onder andere biogas.
Kunststoffen ​
Kunststoffen zijn een uitdagende afvalcategorie bestaande uit 4 subcategorieën waarvoor Containerservice Gielen diverse totaaloplossingen aanreikt.
Papier & Karton ​
Wij bieden bij Containerservice Gielen efficiënte oplossingen voor de inzameling, het transport en de recyclage van papier en karton.

WENST U EEN MEER INFO OVER ONZE  TOTAALOPLOSSINGEN OP MAAT VOOR UW AFVAL?

EEN OPLOSSING
OP UW MAAT

Containerservice Gielen staat bekend om zijn persoonlijke aanpak. We weten immers dat een efficiënt afvalbeleid zelfs binnen dezelfde sector andere behoeften kan meebrengen.

Om u een optimaal all-in afvalconcept te kunnen voorstellen, bekijken we eerst de structuur van uw organisatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de correcte en veilige gescheiden inzameling van afvalstoffen voor al uw medewerkers haalbaar is.

DUURZAAM AFVALBEHEER
VOOR UW SECTOR

Zeker in de chemische en medische sector is er nood aan een krachtig en duurzaam afvalbeheer. In deze sectoren verloopt afval sorteren namelijk niet altijd zonder risico’s en is een intuïtief sorteerplan voor alle personeelsleden van vitaal belang.

Om dit gestroomlijnd te laten verlopen kunt u rekenen op onze jaren expertise en ons professioneel advies. Onze persoonlijke aanpak maakt alle verschil voor uw afvalbeleid.