GYPROC RECYCLEREN MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Gyproc is een populair bouwmateriaal. Men noemt het ook wel eens gipsplaat of gipskartonplaat. Het is een veelzijdige oplossing die in talloze renovatieprojecten wordt ingezet. Het is bovendien niet schadelijk voor de gezondheid of het milieu. Gyproc recycleren is dan ook een vanzelfsprekendheid.

Gyproc gipsplaten kunnen we namelijk 100 % recyclen en herwerken tot een nieuwe grondstof. We leveren geschikte containers die we gevuld weer ophalen of u kunt uw Gyproc gipsplaten zelf afleveren in ons sorteercentrum.

GYPROC AFVAL OF RESTEN
RECYCLEREN EN HERWERKEN

Gyproc is een droom van een recyclageproduct. Gyproc afval en resten kunnen we voor 100 % recyclen. Een Gyproc container huren volstaat. De rest laat u over aan Containerservice Gielen. Wij halen de containers weer op en nemen de verwerking van uw afval of overschotten volledig voor onze rekening.

U bouwt en verbouwt naar hartenlust met dit veelzijdige gipsmateriaal en wij zorgen voor de recyclage van A tot Z. Daarbij gaan we prat op een persoonlijke aanpak en garanderen we een snelle service.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR AL UW GYPROC

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR GYPROC

Toegestaan

  • Gebroken gips en gipsbrokken
  • Gipsplaten

Niet toegestaan

  • Bouw- en sloopafval
  • Steenpuin, zand, betonpuin en andere stoorstoffen
  • Asbest
  • Dakafval
  • Gevaarlijke toxische stoffen
  • Gevaarlijk en behandeld hout, houtafval, …
  • Andere stoorstoffen zoals restafval, groenafval, hout, papier en karton, …

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

containers voor
uw Gyproc

Wilt u een Gyproc container huren dan heeft u best wat mogelijkheden. Gyproc is een veilig bouwmateriaal dat u zoals veel andere materialen in open containers kunt inzamelen. De beschikbare formaten voor gipsplaten zijn 10 m³, 15 m³, 25 m³ of 28 m³.

Bovendien kunnen we ook een 30m³ magazijncontainer leveren of een kapelcontainer van 22 m³. Welke container u ook kiest, we komen uw Gyproc afval zorgvuldig ophalen en nemen het mee naar onze site voor recyclage.

Huur een container