STEENPUIN RECYCLEREN MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Bij bouw- en verbouwwerken komen er vanzelfsprekend veel afvalstoffen vrij. Met behulp van een container steenpuin inzamelen is een goed begin om dit afval nog op een duurzame manier te kunnen hergebruiken. Bij Containerservice Gielen zijn we gespecialiseerd in het sorteren en verwerken van steenpuin.

U verzamelt het in open containers die we plaatsen en ophalen. Vervolgens sorteren we het steenpuin, zelfs als het licht verontreinigd is met andere afvalstoffen. Daarna kan het nog worden gebruikt voor de aanleg van wegen of parkings.

STEENPUIN
SORTEREN EN HERGEBRUIKEN

Steenpuin is een onvermijdelijk bijproduct van bouwwerken. Maar wist u dat u het een tweede leven kunt schenken? Bij Containerservice Gielen hebben we de expertise en installaties om het te sorteren en klaar te maken voor hergebruik. 

Dit aangeleverde steenpuin beschouwen we altijd als Hoog Milieu Risico Profiel (HMRP). Maakt u gebruik van een sloopbeheersorganisatie en heeft u meer vragen over Laag Milieu Risico Puin (LMRP)? Neem dan zeker contact op met ons. Wij geven graag meer informatie en professioneel advies.  

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR AL UW STEENPUIN

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR STEENPUIN (HRMP)

HRMP is puin afkomstig van materialen uit bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden.

Toegestaan

 • Baksteenpuin
 • Dakbedekking (pannen, leien, …)
 • Natuursteen
 • Metselwerk beton, chape, cement
 • Betonklinkers
 • Harde steensoorten
 • Zand/grond < 5%

Niet toegestaan

 • Gips
 • Stuk- en pleisterwerk
 • Ytong
 • Bouw- en sloopafval
 • Asbest
 • Isolatiemateriaal
 • Roestpuin en roestresten
 • Porselein en keramisch afval
 • Glas
 • Kalkzandsteen
 • Sorteerzeefzand
 • Schoorsteenpuin
 • Teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt
 • Gevaarlijke toxische stoffen
 • Gevaarlijk en behandeld hout, houtafval, …
 • Andere stoorstoffen zoals restafval, groenafval, hout, papier en karton, …

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

containers voor
uw steenpuin

Containerservice Gielen heeft alle expertise in huis om uw steenpuin volgens de normen op te halen en te sorteren. U kunt bij ons een container voor steenpuin huren. Het gaat dan om open containers van 7 m³ en/of 10 m³. U kunt bij ons ook 2 m³ portaalcontainers of big bags van 1 m³ aankopen.

Hierin verzamelt u al uw puin: metselwerkpuin, betonpuin, gewapend betonpuin, enzovoort. Onze professionele bouw- en sloopinstallatie sorteert het zodat het weer als grondstof gebruikt kan worden.

Huur een container