ASBESTCONTAINERS VAN
CONTAINERSERVICE GIELEN

Bij Containerservice Gielen vindt u een ruim en gevarieerd aanbod open containers voor het inzamelen van asbestcement en gebonden asbest, zoals golfplaten of leien. In deze zogenaamde asbestcontainers wordt een big bag geplaatst. Deze kunt u volledig afsluiten na het vullen van de container.

Op die manier weerhouden we de vezels ervan te ontsnappen. Bijgevolg kunnen we al uw asbestafval veilig verzamelen, vervoeren en volgens strikte normen behandelen en recycleren. Voor al die stappen in het verwerkingsproces kunt u rekenen op onze bekwame medewerkers.

ASBESTCONTAINERS
VOOR EEN VEILIGE AFVALVERWERKING

Afval op een correcte en veilige manier inzamelen en vervoeren is een uitdaging die onze samenleving al een aantal generaties bezighoudt. Dat geldt zeker voor bijzonder risicovolle afvalstromen, zoals asbest.

Asbest bestaat namelijk uit minuscule vezeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid. We kunnen ze niet waarnemen met ons blote oog maar wel inademen. Langdurige blootstelling aan deze piepkleine indringers is kankerverwekkend. Het kan met name long(vlies)kanker en buikvlieskanker veroorzaken. Met behulp van gespecialiseerde containers kunnen wij asbest veilig inzamelen, vervoeren en recycleren.

SOORTEN ASBESTCONTAINERS

Onze asbestcontainers zijn in feite open containers waarin een big bag wordt geplaatst. De formaten van onze asbestcontainers komen dus overeen met die van de open containers: 7 m³, 10 m³, 15 m³ en 25m³.

EEN HANDIG OVERZICHT VAN ONZE
ASBESTCONTAINERS?

ASBESTCONTAINERS VOOR
GEBONDEN ASBEST EN CEMENT

Komt u in aanraking met asbest tijdens uw renovatie- of sloopwerken? Dan kunt u bij Containerservice Gielen terecht voor een geschikte open asbestcontainer in heel Limburg en omstreken. Onze open containers zijn onder andere geschikt voor diverse soorten bedrijfsafval, huishoudelijk afval, puin- en houtafval. Voor het inzamelen van asbest, zowel gebonden als asbestcement, plaatsen we in deze containers een sluitbare big bag. Zo ontsnappen er na het bergen van het asbest geen deeltjes. Dankzij deze big bags kunnen we asbest veilig vervoeren, behandelen en verwerken volgens de geldende strikte normen.

Asbestcement ​
Asbestcement is een risicovol materiaal dat om een zorgvuldige verwerking vraagt. Gelukkig hebben wij bij Gielen alle expertise in huis.

ONZE
CONTAINERS

Afvalverwerking zit al drie generaties verweven in het DNA van ons familiebedrijf. Bij Containerservice Gielen vindt u dan ook talloze veelzijdige containers geschikt voor het inzamelen en vervoeren van diverse afvalsoorten.

Zelfs voor afval dat een bijzondere aanpak vereist, kunt u bij ons terecht. Zo vindt u in ons aanbod vast een geschikte container voor asbest. Wij kunnen altijd terugvallen op een team van bekwame experten en ons eigen wagen- en machinepark. Zo kunnen we kostenbesparende en veilige oplossingen aanbieden voor particulieren en professionals in elke sector.