RECYCLEREN VOOR PROFESSIONALS
MET GIELEN NV

Een container gemengd afval voor professionelen? Of een andere totaaloplossing voor de afvalproblemen in uw sector? Bij Containerservice Gielen vindt u concrete antwoorden en een snelle en flexibele all-in service. Zowel met nog sorteerbaar gemengd afval als niet-sorteerbare restafval kunt u bij ons terecht.

U kunt bij ons de nodige containers huren en uw afval afleveren op onze site. Maar we komen het indien gewenst even graag op uw locatie ophalen. Daarna kunnen we het meteen verwerken tot nieuwe grondstoffen.

AFVAL VAN PROFESSIONALS
RECYCLEREN

Werkt u als professional samen met Containerservice Gielen, dan kiest u ervoor uw afval een tweede leven te schenken. Met duurzaam afvalbeheer kunnen we een totaaloplossing bieden voor elk afvalprobleem, al dan niet sorteerbaar. Gerecycleerde fracties verwerken we in onze hightech installatie.

Niet recycleerbare materialen gaan naar energie- en cementcentrales als alternatieve brandstoffen. Tenslotte leveren we de rest aan verbrandingsovens die de door verbranding vrijgekomen energie omzetten in stoom en elektriciteit. Bij ons krijgt uw afval gegarandeerd een duurzame bestemming.

Gemengd afval (sorteerbaar)
Krijgt u als professional te maken met grote hoeveelheden gemengd sorteerbaar afval of grofvuil? Dan kunt u rekenen op Containerservice Gielen!
Restafval (niet sorteerbaar)
Ook voor uw niet-sorteerbaar restafval kunt u als professional terecht bij Containerservice Gielen voor kostenbesparende all-in afvaloplossingen.

CONTAINERS VOOR
PROFESSIONALS

Professionals die bij onze containerservice aankloppen voor de huur van een container gemengd afval kunnen bij hun keuze altijd een beroep doen op onze expertise. Ons aanbod is immers zeer groot.

We leveren rolcontainers in diverse formaten: 240, 360, 660, 1100, 2500 en 4500 liter. We beschikken ook over open containers in de volgende formaten: 7, 10, 15, 25, 28 en 40 m³. U kunt bij ons ook terecht voor big bags van 1 m³, voor perscontainers, portaalcontainers, magazijncontainers en kapelcontainers (22 m³).