TEXTIEL RECYCLEREN
MET CONTAINERSERVICE GIELEN

Textiel recycleren vraagt zoals vaak om een selectieve inzameling. Daarvoor kunt u vertrouwen op Containerservice Gielen. Wij beschikken over ons eigen moderne wagen- en machinepark. Hierdoor kunnen we onze containers gemakkelijk leveren en ophalen.

Op onze site verzamelen we al het textiel en sorteren het uit. Met behulp van onze hoogtechnologische machines kunnen we uw textielresten in balen persen. Dit maakt textielafval afvoeren naar een energiecentrale een pak handiger. Daar krijgt het weer een functie en wordt het gebruikt als alternatieve brandstof.

SOORTEN
TEXTIEL

Er zijn verschillende soorten textiel. Op zich wordt er weinig onderscheid gemaakt bij het verwerken. Maar we besteden wel extra aandacht aan de kwaliteit. We gaan immers een deel van het textiel recycleren en het resterende textielafval afvoeren.

Onder textiel vallen alle kledingstukken of onderdelen van kledij, textieldoeken, hand- en theedoeken, washandjes, gordijnen, stoffen tassen, dekens, tafellakens, kussenslopen, hoeden en petten, tapijt en vloerbekleding. Het is belangrijk dat deze producten schoon zijn. Er mogen dus geen verf- of olieresten op zitten. Nat of vochtig textiel wordt ook niet aanvaard. Bij vloerbekleding is het belangrijk dat er geen latex in verwerkt zit.

ONTDEK ONZE AFVALCONTAINERS
VOOR UW OUD TEXTIEL

ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR TEXTIEL

Toegestaan

 • Kleding of onderdelen van kleding
 • Textiel doeken (schoon)
 • Hand- en theedoeken en washandjes
 • Gordijnen
 • Tassen (stof)
 • Dekens
 • Tafel(lakens)
 • Kussenslopen
 • Hoeden en petten
 • Tapijt en vloerbekleding (niet gelattexeerd)

Niet toegestaan

 • Vervuilde kleding (verf of olie) of vervuilde doeken van textiel
 • Natte of vochtige textiel
 • Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, glas, enzovoorts

Bij niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen. 

TEXTIELAFVAL RECYCLEREN
VIA OPEN CONTAINERS

Voor textiel hebben we bij Containerservice Gielen verschillende oplossingen. Vaak gebruiken we voor het inzamelen open containers van 25 m³, 28 m³ of 40 m³. Ook palletboxen kunnen nuttig zijn voor textiel. Daarnaast verhuren we ook magazijncontainers en kapelcontainers van 22 m³. Bij ons kunt u altijd rekenen op een snelle levering en ophaling en een professionele verwerking volgens de geldende milieunormen. Heeft u vragen over het recyclageproces, dan kunt u bij ons rekenen op een duidelijk antwoord.

Huur een container