Textielafval

Deze afvalstoffen worden selectief ingezameld en vervolgens in balen geperst.
Ze worden later afgeleverd als alternatieve brandstof bij een energiecentrale.

EEN OPLOSSING
VOOR RECYCLAGE

RECYCLAGE OFFERTE OP MAAT

Menu