Bouw- en sloopafval recycleren: samen sterk voor uw project

Het afval van sloop- en bouwwerken is vaak divers. Daarom maken we een onderscheid tussen zuivere afvalstromen en gemengd bouw- en sloopafval. Afhankelijk hiervan, bepalen we de beste verwerkingsmethode.

Wanneer onze sorteerinstallatie zijn werk gedaan heeft, kan een mooi percentage van uw bouw- en sloopafval gebruikt worden als secundaire grondstof. De restmaterialen worden dan weer gesorteerd in onze sorteerinstallatie voor bedrijfsafval.

Menu