Huishoudelijk gemengd afval (grofvuil)

Huishoudelijk gemengd afval (grofvuil)afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark; (zie art. 4.3.1 van VLAREMA). 

EEN OPLOSSING
VOOR RECYCLAGE

RECYCLAGE OFFERTE OP MAAT

Menu