Archiefvernietiging met oog voor uw privacy

Om de hoogste mate van discretie te garanderen, worden uw archiefdocumenten verzameld in gesloten containers. Alle documenten worden versnipperd en gerecycleerd vanuit de gesloten container, om de vertrouwelijkheid van uw archief te vrijwaren. Alles wordt versnipperd in kleine stukjes van 1 cm, in de container mag enkel papier en karton gedeponeerd worden, geen metalen en plastics zoals classeurs en plastieken mapjes.

Wanneer de vernietiging van uw archief voltooid is, bezorgen we u een vernietigingsattest.

EEN OPLOSSING
VOOR RECYCLAGE

RECYCLAGE OFFERTE OP MAAT

Menu